Proizvođač visoko kvalitetnih građevinskih materijala

prethodno pocinčanog trgu / pravougaonog cijevi