Proizvođač visoko kvalitetnih građevinskih materijala

prethodno pocinčanog čelika cijevi