жогорку сапаттуу курулуш материалдарын даярдоочу

алдын ала иштелген темир түтүк