ຜູ້ຜະລິດຂອງອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງຄຸນນະພາບສູງ

ທໍ່ເຫຼັກ welded