Sink örtükli galvanizli polat rulon

Gysga düşündiriş:

Haryt ady :Gara / galvanizli polatdan ýasalan rulon

Ini :750mm / 1000mm / 1200mm / 1250mm * C.

Galyňlyk :0.17mm-4,5mm

ZInc örtük :Z80-Z275

Polat derejesi :Q195 、 Q215 、 Q235 、 Q255 、 Q275 SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9

Standart :JIS G3302, EN10142 / 10143, GB / T2618-1988

Surface Finish :Öň galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli, elektro galvanizli, gara, reňkli örtük

Halkara standart :ISO 9000-2001, CE KERTIFIKAT, BV KERTIFIKAT

Gaplamak :
Uly OD: köp /
Kiçijik OD: polat zolaklar bilen gaplanan /
dokalan mata 7 çeňňek /
müşderileriň talaplaryna laýyklykda

Esasy bazar :Eastakyn Gündogar, Afrika, Aziýa we käbir Urop ýurtlary we Günorta Amerika, Awstraliýa

Gelip çykan ýurdy :Hytaý

Önümçilik :Aýda 5000 tonna.

Önümiň jikme-jigi

Üstünliklerimiz

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Önümiň ady: Reňk bilen örtülen galvanizli polat rulon

Galyňlygy: 0,17mm - 1,5mm

Ini * uzynlygy : 750mm / 1000mm / 1250mm / 1500mm * C.

Sink örtügi: Z80 - Z275

Standart: JIS G3302, EN10142 / 10143, GB / T2618-1988

Baha: DX51D

Reňk nusgasy: RAL9016 / RAL9002 / RAL9010 / RAL8017 we ýakyn wagtda

Önümiň jikme-jigi:

suratlar 4 mesele suraty suratlar 1

 

müşderiniň peýdasy :

Müşderiler haýsy artykmaçlyklary alýarlar

1. biz zawod. (Bahamyz söwda kompaniýalaryndan artykmaç bolar.)

2. Getirilen senesi barada alada etme.Müşderiniň göwnünden turmak üçin harytlary wagtynda we hilde eltjekdigimize ynanýarys.

Beýleki zawodlardan tapawutly :

   1. alnan 3 patent üçin ýüz tutduk.

      2. Port: Zingang portundan 40 km uzaklykda ýerleşýän zawodymyz Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly portdyr.

3.Biziň önümçilik enjamlarymyzda 4 sany galvanizli önüm liniýasy, 8 ERW polat turba önüm liniýasy, 3 sany gyzgyn galvanizli iş liniýasy bar.

Suratlary gaplamak:

e54d7db055e5aacda5b0b482432b10a e03b956189ea7a7c2ae2fd330ec6358 1

 

Müşderi meselesi :

Awstraliýaly müşderi galvanizli polat inedördül turba satyn alýar.Müşderiler harytlary ilkinji gezek alandan soň.Müşderi poroşok bilen inedördül turbanyň üstündäki ýelim güýjüni barlaýar .Müşderiler poroşok we kwadrat üst ýelimini barlaýarlar.Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin müşderiler bilen duşuşyklarymyz bar we hemişe synag edýäris.inedördül turbanyň ýüzüni süpürdik.Poladylan kwadrat turbany ýyladyş peçine iberiň.Biz hemişe synag edýäris we müşderi bilen hemişe pikir alyşýarys.Waysol tapmagy dowam etdirýäris.Köp synagdan soň, soňky müşderi önümlerden gaty kanagatlanýar.Indi müşderi her aý zawoddan köp mukdarda önüm satyn alýar.

Müşderiniň suratlary:

10  4 3

 

Müşderi zawodymyzda polat turbalary satyn aldy.Harytlar öndürilenden soň, müşderi zawodymyza barlag üçin geldi.

önüm öndürmek

4 spiral turba2 014
timg (3) 1951bd1309c339d9d4dde8bf618cfa8 5e2064f82554107dd53119e2cdf808e

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Üstünliklerimiz:

  1.Biz çeşme öndüriji.

  2.Biziň zawodymyz Týanjinin portunyň golaýynda.

  3. Önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallary we berk hil gözegçiligini ulanýarys

  Töleg möhleti:

  BL nusgasyny alandan soň 1,30% goýum, soň 70% galyndy
  Göz öňünde tutulanda 2.100% Yzyna gaýtaryp bolmajak akkreditiw
  Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 15-20 günüň içinde
  Şahadatnama: CE, ISO, API5L, SGS, U / L, F / M.