BIZ ÖNÜM ÖNÜMLERI ÜÇIN HYZMATÇY ÖNÜMLER WE EKSPORTOR.

SIZ BILEN HER AYOL.

Kompaniýa, Hytaýyň Týanjinin şäherinde, söwda portuna ýakyn ýerde,
amatly eksport transporty bilen.On ýyllyk daşary söwda we eksport tejribesi bolan hünärmenler topary siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

MISSION

STATEMENT

“Tianjin Minjie polat Co., Ltd” 1998-nji ýylda döredildi. Zawodymyz Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly port bolan SinGang portundan 40 km uzaklykda, 70000 inedördül metrden gowrak.
Biz polat önümleri üçin ökde öndüriji we eksportçydyrys. Esasy önümler öňünden galvanizli polat turba, gyzgyn dip galvanizli turba, kebşirlenen polat turba, inedördül we gönüburçly turba we skaf önümleri. Biz 3 patent üçin ýüz tutduk we aldyk. Olar çukur turbasy, egin turbasy we wiktaul turbasy .Biziň önümçilik enjamlarymyzda 4 sany galvanizli önüm liniýasy, 8ERW polat turba önüm liniýalary, 3 sany gyzgyn galvanizli iş liniýasy bar. GB, ASTM, DIN, JIS standartlaryna laýyklykda önümler ISO9001 hil şahadatnamasyndadyr.

Minjie polat halkara dostlary bilen ýakymly hyzmatdaşlygy başdan geçirdi we halkara ykdysadyýetiniň umumy ösüşine itergi berdi.

ýakynda

HABARLAR

 • Polatdan peýdalanmak

  Polat diregler, polat reklamalar ýa-da şoralar diýlip hem atlandyrylýar, binalara ýa-da desgalara goldaw bermek üçin ulanylýan polat böleklerdir.Olarda esasan aşakdakylary goşmak bilen dürli programmalar bar: 1. Gurluşyk taslamalary: Gurluşyk wagtynda polat diregleri saklamak üçin ulanylýar ...

 • 2024-nji ýylyň 2024-nji sentýabryna çenli BO24-27 BIZI BIZI SYITAHAT ED. .RIS

  Hormatly jenap / Hanym, Minjie polat kompaniýasynyň adyndan, 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 27-nji sentýabryna çenli Yrakda geçiriljek Gurluşyk Yrak we Energetika halkara söwda sergisine gatnaşmak üçin tüýs ýürekden çakylygymy bildirýärin. .

 • Galvanizli gönüburçly turba

  Galvanizli gönüburçly turbalaryň poslama garşylygy, çydamlylygy we köp taraplylygy sebäpli dürli amaly bar.Ine käbir umumy ulanylyşlar: 1. Gurluşyk we bina: - Binalarda çarçuwalar, sütünler we şöhleler ýaly gurluş goldawy üçin ulanylýar.- Umumy ...

 • “U Channel Steel” dürli gurluşyk we senagat taslamalarynda köp sanly amaly ýerine ýetirýär

  “U Channel Steel” dürli gurluşyk we senagat taslamalarynda köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Ine, esasy amaly ugurlar: 1. Gurluş gurluşlary: şöhleleri, sütünleri we beýleki gurluş böleklerini goldamak üçin ulanylýar, goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün edýär....

 • H çarçuwasy

  H çarçuwasy ýa-da mason çarçuwasy diýlip hem atlandyrylýan H çarçuwasy, ýönekeýligi, durnuklylygy we köp taraplylygy sebäpli gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.Ine, H çarçuwasynyň dykylmagynyň käbir umumy programmalary: 1. Gurluşyk gurluşygy: - Daşky we Inte ...