Kompaniýa syn

Biz hakda

Zawodyň tanyşdyrylyşy

“Tianjin Minjie polat Co., Ltd” 1998-nji ýylda döredildi. Zawodymyz Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly port bolan SinGang portundan 40 km uzaklykda, 70000 inedördül metrden gowrak.
Biz polat önümleri üçin ökde öndüriji we eksportçydyrys. Esasy önümler öňünden galvanizli polat turba, gyzgyn dip galvanizli turba, kebşirlenen polat turba, inedördül we gönüburçly turba we skaf önümleri. Biz 3 patent üçin ýüz tutduk we aldyk. Olar çukur turbasy, egin turbasy we wiktaul turbasy .Biziň önümçilik enjamlarymyzda 4 sany galvanizli önüm liniýasy, 8ERW polat turba önüm liniýalary, 3 sany gyzgyn galvanizli iş liniýasy bar. GB, ASTM, DIN, JIS standartlaryna laýyklykda önümler ISO9001 hil şahadatnamasyna laýyklykda.

Re modeimi dolandyryň    

   Dürli turbanyň ýyllyk önümçiligi 300 müň tonnadan gowrak. Biz her ýyl Týanjinin şäher häkimligi we Týanjinin hil gözegçilik gullugy tarapyndan berlen hormat şahadatnamalaryny aldyk. Önümlerimiz maşyn, polat gurluşyk, oba hojalygy ulaglary we teplisa, awtoulag senagaty, demir ýol, awtoulag ýoly, gapyň içki gurluşy, mebel we polat mata.
Biziň kompaniýamyz Hytaýda firs synp hünär ussat geňeşçisine we hünär tehnologiýasy bilen ajaýyp işgärlere eýelik edýär. Önümler dünýäniň çar künjegine satyldy.Highokary hilli önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň iň gowy saýlanjakdygyňyza ynanýarys. Ynamyňyzy we goldawyňyzy alyň. Uzak möhletleýin we tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga garaşýarys.

1fa46e64d2c3aece6e327863c06a3b2
a913cef42bfd9b7e94d0498b9df0c9f
dd593161e8fb40b484fb7d2f3f634df
1fa46e64d2c3aece6e327863c06a3b2
5045715796aabc9df6d0f9c31f7f493

 

Iş görnüşi öndüriji Locationerleşýän ýeri Týanjinin, Hytaý (materik)
Esasy önümler Öň galvanizli polat turba, gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turba, kebşirlenen polat turba, gyzgyn galvanizli kwadrat / gönüburçly turba, galvanizli kwadrat / gönüburçly turba, gara kwadrat / gönüburçly turba Jemi işgärler 300 --- 500 adam
Estyl gurmak 1998 Haryt şahadatnamalary CE, ISO, SGS
Esasy bazarlar Awstraliýa, günorta-gündogar Aziýa, Afrika, Günorta Amerika